top of page

Ders 1 

Briç Mantığı..

Bu ilk dersimize Briç mantığı ile başlıyoruz.

 Doğru kontrata varmak için Nasıl bir yol tatbik etmeliyiz ?

 

Şimdi evvela örneklerimize başlamadan önce briç mantığı ile ilgili kısa bir çalışma yapalım.

Briç sadece bir oyun değildir.

 

Briç mantık işidir.

 

Mantık” Düşünme faaliyetinde zihni hatalardan koruyan, doğru düşünmenin kurallarını, ölçülerini ve yöntemlerini gösteren ilim yahut sanat”.  Diye tarif edilebilir.

Mantık, doğru düşünmenin nasıl olacağının ölçütlerini sunar en önemli amacı, bilimin temelinde olan doğru düşünmeyi ve akıl yürütmeyi denetlemek, hatasız hale getirmektir.

Mantık, dozunda kullanılırsa insanı bilgilendirir ve insan nihai amacı olan mutluluğa bu bilgi ile ulaşır.

İnsan, mutlu olmak istiyorsa, bilginin doğasını, mantığın neden bilgiye ulaşmak için kullanılması gerektiğini ve bilginin insanı nasıl bilgiye ulaştıracağını anlaması gerekir.

Dolayısıyla mantığımızı geliştirmek için her türlü çabayı sarf etmeliyiz. Briçimizi geliştirmek için de çalışmalıyız.

Niçin? Briç oynuyoruz?

Sadece oynamakta yetmez. Daha iyi oynamaya çalışmak gerekir. Şampiyon olmayabilirsiniz. Ama oynamaktan zevk almak için ne yaptığını bilmek gerekir.

 

Bunun için de briç bilgisine sahip olmanız lazım.

Konuşmalar başladığı zaman ; bir oyuncu oyun açıyor bir oyuncu cevap veriyor.  Sonra birlikte konuşmaya çalışıyorlar. Bu konuşmalar ya rakiplerin müdahalesi olmadan gerçekleşiyor. Ya da  Rakipler araya giriyorlar. Rakiplerin araya girmediği konuşmalara serbest sekans, araya girdiklerine de yarışmalı sekans  (competition)  diyoruz.

Limit Konuşma (Limite Olmak) :

 

Oyunculardan birinin, elindeki puan gücünü dar bir puan aralığında göstermesine „‟Limite Olmak‟‟ denir. 3 şekilde limite olunur;


1. NT diyerek,

2. Ortağın söylediği bir renge destek (fit) vererek,

3. Kendi söylediği rengi rekrar ederek.


Yukarıdaki 3 maddeden herhangi birini gerçekleştiren Açıcı veya Cevapçı limite olmuş demektir.


Partnerler deklerasyonda limite olmaya çalışırlar, bazen oyun açan bazen de cevapçı limite olur. Limite olan oyuncu, ortağına çok net bilgiler vermiş olur,

 

Bu nedenle bundan sonra limite olanın ortağı kaptan olur ve oynanması gereken kontrata o karar verir.
 

Limite olan oyuncunun başka konuşma hakkı yoktur, ancak ortağı kendisine soru yöneltirse bunu cevaplar.


NT oyun açışları ve cevapları limit deklerasyonlardır. Açıcı elinin 15~17 veya 20~22 puan limitleri arasında ve dengeli olduğunu bir çırpıda anlatmış olur. Bu nedenle en sevdiğimiz oyun açışlarıdır.


Zayıf açışlar da limit deklerasyondur. Açıcı elinin 6~10 puan aralığında olduğunu ve güzel 6–7 tane rengi olduğunu yine bir çırpıda bildirmiş olur.
 

Limit olmayan deklerasyonlara da forsing deklerasyonlar denir. Forsing deklerasyonların puan üst limitleri belli değildir.

 

Bu nedenle forsing deklerasyonlara pas geçilemez.

 

Şayet oyunculardan biri elini limite etmemişse bu limit dışı bir oyundur. Briç oyununda mutlaka limite olmak gerekir.

Hedef en iyi rengi bulmak değildir. Hedef en iyi seviyede kalmaktır.

Yoksa bende bu var bende bu var sende bu var bende bu var diye yürüyerek gidersiniz bir seviyede herşeyi  öğrenirsiniz   ama o seviyede geldiğiniz kontratı yapma imkanınız yoktur. Dolayısıyla öncelikle şunu bilmemiz gerekir .En iyi rengi bulmaya çalışmayıp en iyi seviyede kalmalıyız. Toplam gücümüzün yeterli olduğu seviyede kalmalıyız.

Bir oyuncu oyun açtıktan sonra , ortağı da ona cevap verirse birlikte ilerlemeye çalışırlar.

 

Şimdi arkadaşlar konuşmalar başladı ben oyun açtım siz cevap verdiniz  

 

zon yapabilmek için ortalama 26 puana sahip olmak gerekir.

 

3 sanzatu için 25 puanda yeterli olabilir.

 

Ama bu puanlar azaldıkça sadece 1 puan kaybetmezsiniz , sizin kaybettiğiniz 1 puan öteki tarafa geçer ,

25-26 puan öyle bir noktadır ki bunun altına düştüğünüz zaman başarı şansı çok düşüktür.

 

Dolayısıyla zon oynamak için ortalama 26 puan olduğunu kabul ediyoruz.

 

3 sanzatu oynamak için 25-26 puan,  

 

Dört seviyesinde bir kontrat 4 Kör-Dört pik oynamak için 27-28 puan gerekir. Çünkü dört kör- dört pik yapmak için  on löve. 3 sanzatu yapmak için 9 löve almak gerekir.

 

Dört kör dört pik oynarken tutuş puanlar ilave edilir. Tutuş puanlarını ilave ettiğiniz zaman  sizin 24 puanlık eliniz bir kısalık varsa  ve bu kısalık için uygun bir onör dağılımı varsa 23 puana düşer. Yani 27 puana çıkan tutuş puanıyla 23 puanlık bir el dört kör dört pik oynanabilir. .

 

Demek ki  4 kör- 4 pik oynamak için 27- 28 onör puan gerekmiyormuş. Gereken 27-28 tutuş puanıdır.

Bunlar çok alfabetik konular ama yine de tekrarda fayda var.

 

Şimdi seyahatimize başlayalım. Ortakla birlikte trene bindik  gidiyoruz :

 Birinci konumuz part skor .

Bizim puanlarıızın  toplamı 25-26 nın altında ise biz bir part skor kontratında durmalıyız. Yani bu 2 kör, 2 pik , 2 sanzatü olur. 2 trefl, 2 karo 3 trefl v.s yani bir part skor olmalıdır. Çünkü bizim puanımız zon için yeterli değil.

 

Bir part skor kontratı oynarken durmayı bilmek gerekir. Konuşmaları sürdürdükçe yükselirsiniz.

 

Zayıf oyuncuların daha doğrusu tecrübesiz oyuncuların en büyük hatası non stop durmadan renklerini deklare etmeleridir. Aman iyi bir renk bulayım , aman bu renkten bende yok diye konuşmak gerekmez. alt seviyede durmak gerekir.
 

Konuşmaları yönlendiren kişi cevapçıdır.

 

Açan 1 karo açar, cevapçı 1 kör der açan elini limite eder ve cevapçı kontratı tayin eder.

 

Deklarelerde normal prosedür budur.  

 

Cevapçı açan özel bir konuşma yapmamışsa , kuvvet göstermemişse yani  açan 15 puanın altında 12-14 puanlık bir konuşma yapmışsa , cevapçı da da 11-12 puan varsa  açanı zona davet eder.

 

Davet konuşmasından sonra açan bir part skorda kalır veya zona gider. Burada çok önemli olan bir husus  ortak bir tercih konuşması mı yaptı bir davet konuşması mı yaptı  ortağınız bir part skorda durmak için bir konuşma yaptıysa siz vaadettiğinizden daha fazla bir puana sahip değilseniz .konuşmaları sürdürmemeniz gerekir.

Ortak bir davet konuşması yapmışsa part skorda durulabilir veya zona gidilebilir.

 

Şimdi tekrar yola çıkalım “ Forsing  line” 

 

Şayet açanın rebidinden sonra cevapçı zon forsingi olan bir konuşma yaptıysa tren part skor kontratında duramaz.

Tren zon, şlem veya grandşlem de durur.

Forsing line’ girdikten sonra yani cevapçının zon forsingi olan bir konuşma yapmasından sonra  tren asla bir part skor kontratında duramaz. . Tren zon, şlem veya grandşlemde durur.

Bu kararı zon forsingi yapan cevapçı verir.

Demek ki konuşmaları 3 kısımda sıralıyoruz.

  • Part  skorda kalmak için yapılan konuşmalar ( SİGN-OFF)

  • Zon  daveti olan konuşmalar (INVITATİON)

  • Zon  Forsingi olan konuşmalar. (GAME FORCİNG)

 

Bütün bu konuşmaların hepsi çoğunlukla cevapçı’nın ikinci konuşmasında ortaya çıkar.

 

Açan 1karo açıp cevap cı 1 kör dedikten sonra cevapçı ikinci konuşmasında hedefi belirler. Bunu unutmayın. Cevapcı Part skorda kalmak için bir tercih konuşması yapar.  Yani bizim puanımız zon için yeterli değil der. Bu durumda konuşmalar biter.

Cevapçı davet eder bu sefer açan 12-14 puanına bağlı olarak  14 ise zona gider 12 ise durur.

Cevapçı zon forsingi yapar bu durumda konuşmalar zon dan  önce duramaz. Artık hiçbir telaşa,.sıçramaya , hoplamaya herhangi bir problem yaratmaya gerek yoktur. Yavaş yavaş ilerlersinizi Her iki taraf ta bilirki kimse zondan önce duramaz. Yani ben iki kör dersem sonra da 3 kör dersem ne yaparsam yapayım sen zondan önce duramazsın. Çünkü zondan önce durmama komutu verilmiştir. İşte buna zon forsingi denir.

 

Zon forsinginin devamında şleme gidilebilir. Grandşleme gidilebilir veya  bir zon kontratında durulabilir.

 

Bricinizin normal briç seviyesine gelebilmesi için öncelikle durmayı , davet etmeyi ve zon  forsingi yapmayı bilmelisiniz.

 

Yani benim ortağım şu konuşmayı yaptı.

Ben devam edecek miyim etmeyecekmiyim ? Bunu bilmeden hiçbir şey öğrenmenize gerek yok.

Temel prensiplerden sonra d’apel kontr , overcall… bunları tam öğrenemezsiniz.

 

Fakat kısmen öğrendikten sonra en önemli bilgi hangi konuşma zon forsingidir, hangi konuşma durmak içindir ? Hangi konuşma davet etmek içindir.

Açan 1 trefl ya da 1 karo açtığında biz biliyoruz ki açanın 11 puan ile 20 puan aralığında bir puanı var kocaman bir aralık.

 

Cevapçıda 1 kör dedi  bunun ismi briç lisanında bir tur için forsing  denir. Yani cevapçının 6 puanı da olur, 24 puanı da olabilir. Bu konuşmadan sonra açanın görevi bir rebit yapmaktır.

( Cevapçı pastan gelmiyorsa ) cevapçı pastan geliyorsa açanda pas geçebilir.

 

Şimdi 1 karo 1 körden sonra  açanın elini limite etmesi gerekiyor.

 

En kolay limite 1 sanzatu cevabıdır.puan aralığı 12-14 tür.

 

1 karo 1 kör 2 sanzatü de puan aralığı 18-19 dur.

 

Eğer elinde 15 -17 puan ve dengeli bir el olsaydı 1 sanzatu açardı. Demekki 12 ila 19 puan aralığındaki dengeli ellerin puan aralığı budur.

Demek ki dengeli ellerle 12-14 puanla 1 minör açılıp 1 sanzatu rebid edilir

 

15-17 puanla 1 sanzatu açılır.

 

Ve 18-19 puanla 1 minör açıp 2 sanzatu rebid edilir. 20-21 ile de 2 sanzatu açılır.

 

Ortağım 1 Karo açtı 1 kör dedim ortağım 1 sanzatu dedi ben artık ortağımın 12-14 puanı olduğunu biliyorum.

 

Burada Kaptan  kontratı yönlendirecek kişi benim.

Ben bir part skor tercih konuşması yapabilirim,

ortağımı davet edebilirim, zon forsingi yapabilirim. 

 

Bunların içinde en önemli nokta  zon forsingi yapmayı bilmektir.

 

Açan elini limite eder. Yani1 karo açar ben bir pik derim açan 2 karo der.

 

Bu altılı karo vaat eder. Beşli değil. Unutmayın sizin beşli renginiz yoktur. Eğer beşli renginizi tekrar ederek briç oynarsanız bu bir felaket olur.

 

Ben beşli  rengimi gösteriyorum diye bir tabir briç oyununda yoktur. Kesinlikle yoktur.

 

Beşli rengi olan oyuncu ilerlemek istiyorsa zonla ilgili ise ortağına sende benim rengim üçlümü diye sorabilir. Benim rengim beşli diyemez.

 

Cevapçı da rengim beşli diyemez.  Benim rengim sende üçlümü diye sorabilir.

 

Açan oyuncu rengini tekrar ederse altılı renktir.

 

1 karo 1 pik 2 karo altılı karo ve minimum açıştır.

 

Zaten 16+ puanı ve altılı karosu varsa 3 karo der.

 

Daha kuvvetli eli varsa daha farklı yöntemler bulmaya çalışır.

 

Veya 2 trefl der.

 

Bazen 1 karo-1 pik,

 

Ortağının rengi dışındaki renklerde stoperi varsa.3 sanzatu der.

 

Bu biraz daha ileri seviye  bir konu şu anda değinmiyeceğim.

 

Açan oyuncu ortağını tutabilir. Ortağını tutmak kesinlikle limite bir konuşmadır. Sanzatu kadar limite bir konuşmadır.

 

1 karo açtım 1 pik dediniz bende 4 tane pik varsa bazen elimde bir kısalık varsa. 3 lü ile de desteklerim Ama dengeli ellerle normal olarak dörtlü tutuş gösteririm.

 

Bir oyuncu ortağını desteklerse tutuş puanlarını gösterir. Yani onör puanlarına kısalıklarını ilave ederek konuşur.

Void elinde şigan varsa 5 puan sayar,

singleton tek varsa 3 puan sayar ,

ikili dablton içinde 1 puan sayar.

 

Tutuş puanları ilavesiyle elinin değeri 17 puanın altında ise ortağını 2 seviyesinde destekler, 17-19 puan ise 3 seviyesinde , iyi 19 ve üstü ilede 4 seviyesinde destekler.

 

Kötü demek dam ikili , vale iki‘li varsa elinizin kalitesi düşer.  

 

Demekki 1 karo 1 pik -2 pik minimum el,

1 karo 1 pik 3ik orta kuvvette el ve

1 karo 1 pik 4 pik te kuvvetli el demekmiş.

 

Açan sanzatu rebid edebilir , rengini tekrar edebilir, ya da ortağının rengini tutabilir. Dördüncü şıkta yeni renk söylemesidir.

 

Yani 1 karo açtım 1 köre 1 pik dedim ,

1 karo açtım 1 köre 2 trefl dedim,  

Kural açan oyuncu yeni renk okuduğunda eli limite değildir.

 

Benim elimde iyi 18 19 puan yok demektir. 18 19 puanlada sıçrar

 

peki sıçramazsam puanım ne ? 11 ile 17 arasında. 

 

Demekk, 1 karo 1 pik 2 trefl'in limiti 11 ile 17 arasında.

 

Sıçrarsam ne olur iyi 18 -19 bu açanın rebidleri.

 

Bunlar aslında uzun uzun tekrar edilmesi gerken temel konular.

 

Şimdi cevapçı

ikinci konuşmasında kendi rengini tekrar eder,

Pas geçer ,

açanın renklerinden birine döner veya

açanın  sanzatu rebidine yeni 1 renk okursa artık biz ilerlemiyoruz bizim zonla ilgimiz yok demektir.

 

1 karo 1 pik 1 sanzatu 2 karo  bizim zonla ilgimiz yok ben 2 karo oynayacağım.

 

1 karo 1 pik 1 sanzatu 2 pik zonla ilgimiz yok. Pikimiz kaçlı ? altılı. Beşli diye 1 renk yok.

 

1 Karo 1 pik 1 sanzatu 2 kör  bu ne ? benim beşli pikim dörtlü veya beşli körüm var zayıf elim var. Ya 2 kör oynayacağız ya 2 pik.

 

Demekki kendi rengini tekrar etmek, açış rengine dönmek  veya ortağının sanzatu rebid etmesi üzerine yeni bir renk okumak  konuşmaları bitirir.

 

Klasik davet konuşması cevapçının ikinci turda 2 sanzatu rebit etmesidir.

1 karo 1 pik 1 sanzatu 2 sanzatu,

1 karo 1 kör 1 pik 2 sanzatu  klasik davet konuşmasıdır.

 

Açanın renklerinden biri ile üçe sıçramak  klasik davet konuşmasıdır.

 

1 karo 1 pik 2 trefl 3 trefl veya

1 karo 1 pik 2 trefl 3 karo  

1 karo 1 pik 2 trefl 3 pik bunlar klasik davet konuşmasıdır.

 

Davet konuşmasının peşinden açan ne yapar

limitine bakar ben 12 ile 15 puan aralığındaym Tavanda isem zona gideri alt seviyede isem pas geçerim.

 

Klasik davet konuşmalarından biri ortağının renklerinden birini üçe yükseltmek kendi rengini 3 seviyesinde tekrarlamak ve 2 Sanzatu demektir.

 

Açan 1 sanzatu rebit ettiği zaman  buna özel şartlar var;

1 karo 1 pik 1 sanzatu 2 pik tercih konuşmasıdır 3 pik davet konuşmasıdır. Kaçlı Pik ? Altlı  beşli pik olamaz .

1 Karo 1 pik 1 sanzatu  2 kör  beşli pik dörtlü beşli  kör zayıf el. 3 kör davet konuşması.

Açan 1 sanzatu davet ettiğinde üçe sıçramak davettir. Forsing değildir. Yani zon forsingi değildir. Unutmayın.

Şimdi nasıl zon forsingi yapacağımıza kısa bir bilgi verip sonra yeni konumuza geçeceğim. Bu zon forsingi nasıl yapılır konusunu her derste kısaca tekrar edeceğim.

Demek ki açan 1 sanzatu rebid ettiği zaman  

3 pik zon davetidir

3 kör zon davetidir  yeni renkle sıçramak 5-5 dağılım gösterir. Davettir.

 

Yalnız açış rengine sıçramak oynamak içindir. Davettir. Dörtlü oalabilir.

 

1 karo 1 pik 1 sanzatu 3 karo  en az  dörtlü olabilir.

Açan pas geçebilir. Çünkü ben davet yaptım. Forsing yapmadım.

Peki nasıl zon forsingi yapacağız?  İşte briçin püf noktası burasıdır.

Nasıl zon forsingi yapacağını bilen herşeyi bilir. Belli bir seviyeyi atlamış olur.

 

Mesela :

1 karo 1 pik 1 sanzatu 3 kör diye forsing  yapamazsınız.

1karo 1 pik 1 sanzatu 3 karo diye forsing yapamazsınız.

1 karo 1 pik 1 sanzatu 3 trefl diye forsing yapamazsınız.

1 karo 1 pik 1 sanzatu 3 pik diye forsing yapamazsınız.

Bunların hepsi davet konuşmasıdır.

Zon forsingi yapmak için açana 2 seviyesinde yeni bir renk söylerseniz bu zon forsingidir. 1 kör 2 trefl bir zon forsingidir. Çünkü sistemimiz two over one yani 1 üzeri 2 sistemidir.

Nasıl Forsing yapacağız ?

 

Zon forsingi yapmak için açana 2 seviyesinde yeni bir renk söylerseniz bu zon forsingidir. 1 kör 2 trefl bir zon forsingidir. Çünkü sistemimiz two over one yani 1 üzeri 2 sistemidir.

1 karoya 1 kör demişsem nasıl forsing yapacağım? 1 karoa 1 kör dedikten sonra açanın rebidine forsing yapabilmek için  artifisyel yani özel bir deklarasyona ihtiyaç var.. Natürel konuşma ile forsing yapa mazsınız..Yani 1 karo 1 körden sonra gelen rebide körü tekrar ederek forsing yapamazsınız. Ortağının rengini tutarak fotsing yapamazsın. Sanzatu diyerek forsing yapamazsın.Yeni renkle sıçrayarak forsing yapamazsınız.1 karo 1 kör dediniz ortağınız 1 pik dedi veya  1 sanzatu dedi. Ortağını tutarak zon forsingi yapamazsın. Zonu söyleyebilirsiniz ama aman zondan önce durma diye bir konuşma yapamazsınız.kendi renginizi tekrar ederek forsing yapamazsınız.Ortağın ikinci rengini tutarak forsing yapamazsınız. Yeni renkte sıçrayarak ta forsing yapamazsınız. Yani 1 karo 1 kör 1 pike 3 trefl diyerekte zon forsingi  yapamazsınız. yok böyle bir şey. Çünkü 3 trefl neydi ? Cevapçının yeni renkte sıçraması zon davetidir. Bende 5-5 rek var 11-12 puanım var demektir. Cevapçının açış renginde sıçraması zon davetidir.Yani as rua dam 8 tane piki olan cevapçı 1 karo 1 pikten sonra 3 pik diye sıçramışsa zon davetidir.

Jump shift oynamak kötü oyuncular içinde kötü oyuncular içinde en iyi sistemdir. Özellikle tavsiye ederim. Bilhassa şlem deklarasyonları için de son derece faydalıdır. Eğer 1 karoya 2 pik diye sıçramamışsa ,1 karoya 1 pik dedikten sonra isterse 10 tane piki olsun piki tekrar ederek zon forsingi yapamazsınız. 6 tane piki 7 tane treflisi var pikten sonra treflide sıçrayarak zon forsingi yapamazsınız. Altılı pik altılı körü var  1 karoya 1 pik dedikten sonra gele rebite 3 kör diyerek zon forsingi yapamazsınız.Forsing yapabilmek için mecburen artifisyel bir konuşma yapacaksınız. Yani özel bir konuşma yaparak partnerine zondan önce durma komutu vermesi lazım. , bundan sonra ben ne yaparsam yapayım zondan önce durma demesi lazım.

Benim elimde 18 puan var. Ortağım 1 karo açtı . beşli pikim 4 lü de körüm var. 1 karoya 1 pik  dedim. Ortakta 1 sanzatü veya 2 trefl dedi. 3 kör olmaz. Zon daveti . anlaşma var. Ha 3 körü zon daveti oynarsan o zaman zona davet etmek için başka bir metot bulman lazım. Şunu bilmemiz lazım briç oyununda en önemli konuşmalardan biri zon davetidir Davet konuşması yapmıyorsan sen her el 23 puanla zona geliyorsan bu dersler hiç ihtiyacın yok demektir. Çünkü sen 1” karo 1 pike 3 trefl der ortakta devam eder. Oh ne güzel. Zona gidersin. Yaparsan yaparsın. Yapamazsan batarsın.Davet etmeden briç oynanmaz. Davet etmeyi bilmeyenden de briççi olmaz.İşte Türk briçinin sorunlarından bir tanesi de budur.

Check- back stayman  

 

1 karo 1 pik 1 sanzatü  dediğinde ben 2 trefl diyerek forsing  yapıyorum.Buna cfeck- back stayman denir .Biz bu konvansiyonu ortağımız ister 1 trefl ister 1 karo açtıktan sonra 2 trefl diyerek uyguluyoruz. Check back staymanın değişik kullanım şekilleri var 1 trefl açan ortak ikinci rebidinde 1 sanzatü dedi ise 2 karo diyerek 1 trefl açan ikinci rebidinde 1 sanzatü derse 2 karo diyerek New minör stayman şeklinde kullanıldığı gibi, minör açıp ikinci rebidinde 1 sanzatü diyen orağa 2 trefl 9-11 2 karo ise 12+ şeklinde two way check back olarak kullanan da var .

Biz ortağımız hangi minörü açarsa açsın ikinci konuşmasında 1 sanzatü derse her zaman 2 trefl diyerek check back stayman zon forsingi konuşmasını yapacağız.

Şimdi örneğimize dönelim Benim elimde 18 puan var. Ortağım 1 karo açtı . beşli pikim 4 lü de körüm var. 1 karoya 1 pik  dedim. Ortakta 1 sanzatü dedi ben 2 trefl diyerek check back stayman yaparım.ortağım konuşuncada ben 3 kör dedim. Niye 3 kör dedim ama zon forsingi yaptıktan sonra 3 kör dedim elimde 5-5 renk var  ortağım zon forsingi yaptığımiçin konuşur zondan önce duramaz. Veya 1 karo 1 pik 1 sanzatu 2 trefl dedim sonra 3 karo dedim.artık ortak zondan önce duramaz. İsterse şleme isterse grandşleme nereye gidersek gidelim. Zondan önce duramaz. Burda zondan önce duramayacağı konuşmayı yapmak gerekir.

Ortağınız yeni bir renk derse yani 1 karo 1 kör 1 pik veya 1 1 trefl 1 kör 1 pik veya 1 karo 1 pik 2 trefl diyerek  yeni 1 renk söylerse konuşulmayan rengi 2 seviyesinde okuyarak zon forsingi yapabilirsiniz. Bunun ismi dördüncü renk forsingi oluyor. Popüler bir konuşmadır. Yapalım.

1 karo 1 pik 2 trefl 2 kör  1 karo 1 pik 2 trefl 3 kör değil. Çünkü anlaşmamız var 3 kör davet konuşması.

1 karo 1 kör 2 trefl 2 kör zon forsingi ortak 1 şey söyleyince 3 kör dersiniz

Açan rengini tekrar ederse 1 karo 1 pik 2 karo derse üçüncü rengi zon forsingi  yani konuşulmayan bir rengi okuyarak enaz zonadavet veya zon forsingi yapabilirsiniz.

1 karo 1 pik 2 trefl 2 karo bir 1 tur için forsink tir. Sonra cevapçı konuşmaları sürdürdükçe yeni bir renk okursa üç seviyesinde konuşursa bu zon forsingi olur.Açan beni tutarsa 1 karo 1 pik 2 pik derse yeni renk okuyarak bir girişimde bulunursunuz., zon denemesi yaparsınız .sonra devam ederseniz şlemle ilgili olduğunuz ortaya çıkar.Çünkü zaten piki bulmuşsuınuz. Eğer zaten zonla ilgili iseniz 4 pik dersiniz.Zpna davet etmek istiyorsanız yeni bir renk okursunuz ortak 3 pike dönünce pas geçersiniz,Ortak 3 pike dönünce pas geçmezsiniz şlem denemesi yaptığınız ortaya çıkar.

1. Başlık

kuzey 1 karo açıyor Batıda 1 pik ile overcall yapıyor.Güneyin 8 puanı ve altılı körü var. Bu el 2 kör demek için yeterli değil.Çünkü2seviyesinde konuşmak .çin en az 10 puanın üzerinde bir puana sahip olmak lazım.Ama benim altılı rengim var 2 seviyesinde konuşayım diyemezsiniz. Ortağınız 2 köre pas geçerse mükemmel ama siz 2 seviyesinde renk okuyunca tekrar konuşur.Çünkü yeni renk limite olmayan bir konuşmadır.

Dolayısıyla sen kontr atarak ortağına ben kör diyecektim cevabı vermiş oluyorsıunuz. Eliniz limite değil.6 puan üstü bir konuşma.. limitedeğil şimdi tekrar yanlışa sürüklenmeyelim Cevapçının yeni renk okuması limite bir konuşma değildir.Dolayısıyla negatif kontr yeni renk okumak anlamını taşır. Limite bir konuşma değildir.6 puanlada negatif kontr atılır 14 puanla da.Negatif kontr cevapçının renk overcall”ın

Şimdi pas dedik. a kontr atmasıdır. Ve açan elini limite ediyor..Açan 1 sanzatü dedi. Cevapçı ne anlıyor? Benim ortağımda dengeli bir el ve 12-14 puan var. Kural 1 pike atılan negatif kontr kör vaad eder. Trefli vaad etmez. Karoda vaad etmez. Bende kör var anlamını taşır.Ortağın 1 sanzatüsüne 2 kör diyorum. Pas-Pas-Pas  2 körde kaldık. Hani ben 2 kör deyipte ortağı durdurmak istiyordum ya.

Bu arada şunu da hatırlatayım beşli rengin tekrar edildiği ender konuşmalardan biri beşli renk eli limite etmekiçin tekrar edilir.beşli rengi göstermek için değil.elin minimum olduğunu anlatmak için söylenir.özellikle açan ve araya giren tarafından. Bakın hangi konularda hangi pozisyonlarda.

1 kör 2 karo 2 kör.bu deklare altılı kör vadetmez. Çünkü 2 seviyesindeki konuşmalardan sonra 2 sanzatü  3 trefl 3 karo kuveetli el gösterir. Dolayısıyla zayıf olan açıcı 2 kör rebidi yapmak zorundadır.Şayet böyle anlatmıyorlar böyle öğretmiyorlarsa bu yanlış . İtalyanlar nasıl oynuyorlar? Dünyanın en kuvvetli takımı ve oyuncuları two over one sisteminde açan oyuncu elini limite eder oynuyorlar.hem de santimetresine kadar. Garazzo nasıl oynuyor? Açan elini limite eder sistemi. Two over one sisteminde açan elini limite etmez sistemi geçerli değildir.Ayni zamanda boby goşdman açan elini limite eder oynamaktadır. Yani 1 kör 2 karo denince kuvvetli olmadan 3 trefl diyemezsiniz. 1 kör 2 karo zayıf el 2 kör.1 kör 2 karo 3 karo diyemezsiniz zayıf elle.2 kör bu hiçbir sorun yaratmaz.cevapçı 2 sanzatu diye dağılımınızı sorar 3 karo dersiniz. Bu bende karo tutuşu da var demektir.Demekki beşli rengin birinci tekrarı two over van sisteminde eli limite etmek için söyleniyor. Araya girerse 1 kör 1 pik

Cevapçı 2 karo dedi ben zonla ilgiliyim kuvvetli elim var derse 2 kör derim beşli körümü tekrar ederek zayıf elimi söylerim.Sen beni zona davet ediyorsun ama ben zayıf elle açtım.

NEGATİF KONTR

Negatif kontr çok önemli bir konu. Negatif konturun önemi sadece negatif kontr olduğu için değil.negatif konturu öğrendiğiniz zaman şu ana kadar vermiş  olduğumuz bilgilere de ulaşmış oluyorsunuz. Çünkü o bilgilerin ışığında negatif kontr atarsınız.

ders 2 1.JPG
ders 2 2.JPG

Şimdi bakın açan başka bir çözüm olmadığı zamanda beşli rengini tekrar edebilir. Şimdi göreceğiz.

Doğu pas , Güneyden 1 karo açıyorum batı 1 pik giriyor., ortak kontr atıyor.Şimdi ben güneydeyim beşli karo ile 2 karo diyorum.  Ortak 1 pike kontr attı enaz dörtlü kör vaad etti fakat ben başka bir çözüm olmadığı için beşli karo ile rengimi tekrar ettim. Bu çok ender bir pozisyondur. Özellikle beşli rengi tekrar etmeme prensibi cevapçı için deçerlidir.

Açan birçok bazı pozisyonlarda elini limite etmek için beşli rengini tekrar edebilir.araya girende tekrar eder. ( cevapçı kübit yaptığı zaman  gelelim örneğimize açan 2 karo diyerek zayıf beşli veya altılı karoları olan bir el tarif etti ama cevapçını 11 puanı var ve karoyuda güzel tutuyor. 112 puanla bir davet konuşması yapabilir.yapmasa da olur.çünkü minör renk ama yapabilir.kaliteli 1 eli var as   rua kör ve karoda kıymetli damı var.3 karo yerek davet konuşmamızı yapalım.3 karo de. Açana bakalım gayet güzel bir eli var.ve bir zon oynamayı düşünebilir. 3 sanzatü araştırması yapmak için 3 pik der.bu arkadaş bende iyi bir el var piki durduramıyorum. Sen pik kesiyorsa 3 sanzatü ilan et. Diyor. Cevapçıdsada pik keseri olmadığı için 4 karo diyor. Pas pas pas…demek ki davetten sonra part skorda durulabilir.

ders 2 4.JPG

Tekrar yeni elimize geçelim ; Şimdi burada bu ele dikkatle bakın öğrenilecek çok şey var.

kuzey 1 karo açıyor, doğu 1 pik ve ben kontr atarak körümü söyledim.batı pas açan ortak 2 trefl.

Şimdi karo açtı ben kontr atınca da 2 trefl dedi.Benim 11 puanım var 3-5-9-11 Burası çok önemli. Zon kontratlarını 3 sanzatü veya 4 majör kontratını oynamak idealdir. Beşminör kontratına gitmek iyi bir şey değildir. Rakibin overcall yaptığı renkte hiçbir stoperiniz olmadığı zaman 5 minör oynayabilirsiniz mecburiyetten. Zon yoksa ideal kontrat majör fiti yoksa minör kontratıdır. Sanzatu değildir.Kesin olarak kafanıza yerleştirin bu çok önemlidir.Yani 2 karo oynamak 1 sanzatü oynamaktan çok çok iyidir. 3 karo oynamak 2 sanzatü oynamaktan çok çok iyidir.Bin defa iyidir. Sakın skorun iyi olması sizi yanıltmasın. 3 karo oynaya top skor yapar, 2 karo oynaya top skor yapar. 1 sanzatudan iyi sonuç alır. Böyle olduğu açık.Bu zaten briçin kendisi böyle olduğunu söylüyor. 4 pik 3 sanzatüden iyi.

  Niye iyi 1 löve fazla ama diyor ki koz kontratı oynamak 1 löveden fazla avantaj getirir.Yani 4 pikin 3 sanzatüden iyi olması şu anlama gelir.evet 1 seviye fazla oynayabilirsin. Ama kozda oynamak 1 seviyeden fazla avantaj getirir.Mantık bu.  Demak ki 2 karo 1 sanzatüden iyi. Eğer 4 pik 3 sanzatüden iyi ise 2 karo da 2 sanzatüden iyi sonuç verir. Ama 2 karo kontratını 3 karo kontratını bulabilmek için eksper olmak gerekir.

Elimize dönersek bizim cevabımız 3 karo olmalı 2 sanzatü değil.  Niye 2 sanzatü değilde 3 karo kesin. Şayet bizim elimiz zoniçin yeterli değilse bizim oynamamız gereken kontrat 3 karodur. Ama zon oynayacaksak tabiiki 3 sanzatüyü tercih etmeliyiz.Şimdi ben 3 karo dedim kuzeye bakın elinde 15 onör puan var ve daveti hemen kabul etti. Ben 3 karo derken şunu hedefledim zon oynamayacaksak 3 karoda kalalım. Ama benim ortağımın çok kuvvetli bir eli var. 3 pik diye soruyor bende 3 sanzatü diyorum. Pas, pas, pas…

Bakın uygulanan tekniğe bakın uygulanan teknik mükemmel .Nasıl mükemmel ? Güney dedi ki seni zona davet ediyorum. eğer zon yoksa 3 karo oynayalım. Kuzeyde dedi ki bende çok kuvvetli el var. Mümkünse 3 sanzatü oynayabiliriz. Pik stoperin varmı ? dedi. Güneyde pik stoperi olduğu için 3 sanzatü kontratını ilan etti.

Ders alınacak 1 el daha:

ders 2 5.JPG

Kuzey 1 pik ,2 trefl  kontr

Ortak pik  açar rakip 2 seviyesinde minörle girerse kontr kör vaad eder. Başka bir şey vaad etmez. Diğer minörü vaad etmez. Yani 1 pik 2 trefl dabl kör dedim demektir. Ama 2 kör deseydim duramazdık. Uçar giderdik. Halbuki sadece kontr attım. Şimdi kuzeyin eline bakalım Kuzeyin beşli pikivar körü ikili ve minimumbir eli var. Size tavsiyem  bu pozisyonlarda 1 sanzatü forsing uygulaması gibi konuşunuz.

Bakalım şimdi kuzey ne yapacak. Gördünüzmü 2 karo dedi. Zaten piki beşli zaten biliyoruz körü kısa sanzatü diyemiyor. 2 karo dedi. Teşekkürler partner.çok teşekkür ederim sana 2 karo dediğin için. Bana bu fırsatı hazırladığın için  bende 2 kör dedim. En iyi kontratı bulduk. Gördünüzmü ne oldu durmak önemli durmayı bilmek önemli.Davet etmeyi bilmek önemli. Sonra forsing yapmayı bileceksiniz.

Bakın öğrenmenin metodu şu :

Nasıl durulur?

Nasıl davet edilir? Yani 2 sanzatü dersem, sıçrarsam, senin rengini üçe çıkarırsam davet. Benim elimde beşli pik beşlide kör var , veya beşli pik dörtlüde kör var 15 puan var. 1 karo açtı ortak 1 pik dedim ortak 2 trefl dedi, veya 2 karo dedi. Forsing yapmayı öğrenmedik benim hocam ben briçe başladım bana zon daveti yapmayı öğretti., durmayı öğretti, henüz nasıl forsing yapılır bahsine gelemedik. Benim elimde 15 puan var beşli pik dörtlüde kör var. Hocamızda yanımızda yok.

3 kör derem 3 karo dersem olurmu? Bana öğrettilerki 3 kör sıçraması zon daveti 3 kör diyemem, peki 3 pik desem olur mu? O da zon daveti onu da diyemem. 4 kör desem olur mu? Ama belki de ortakta kör ikili pik tek.  Peki ne yapacağım ben .?Ortağıma devam et demem gerekiyor? Ben öğrenmedim ama galiba 2 kör dersem ortak devam eder. 2 körü hocam bana öğretmedi ama bu iki kör dördüncü renk forsingi diye bahsini duymuştum. Bu olması gerekir.  Böyle düşünmek lazım. Bu konuşma davettir. Bu konuşma durmak için yapılır. O halde nasıl forsing konuşma yapılır? Onu da düşünmek lazım.

Elimize dönelim. 1 pik 2 trefl kontr pas 2 karo pas 2 kör dedik. Mükemmel bir kontrata geldik.

Yeni bir el yapalım.

ders 2 6.JPG

Doğu pas ben  1 karo -batı 1 -pik partner 2 kör.

Şimdiburada ortak yeterlikuvvete sahip 12 puanı altı tane güzel  körü var. İki seviyesinde cevap verdi. Körün altılı olması şart değil. En az beşli körü var. Dörtlü

körle 2 kör denmez. 10 puanın üzerinde. “11 -12 puanı 20 de olabilir.

2 sanzatü diyorum pik stoperim var. Minimumum. Şimdi size sorsaydım bu elle ne derdiniz

Çoğunuz 4 kör dersiniz. Bir defa sizin elinizde üçlü pik varsa ve ortak 2 sanzatü dediyse 4 kör kesinlikle batar.? Ustam bana dediki senin kapalı rengin varsa , ortağında sanzatü derse kesinlikle sanzatüyü destekle dedi. Kapalı renginle sanzatü diyemezsin ama ortağın sanzatü dedi ise mutlaka çok mutlu ol ve sanzatüyü destekle dedi. Böyle öğretti. Ustam. Gördüğünüz gibi pik atağından sonra 6 kör 1 pik 2 de trefl.

Kontrat tanam. Peki 4 kör oynasaydık ne olurdu? 4 kör 2 batardı. Vale pik atak 3 pik alıyor birde pik kupu ve karo ası alıyor -2

Demekki kapalı renginiz varsa ortağında sanzatü dediyse memnuniyetle desteklemeli

siniz. 

.

sanzatü sayfa 1.jpg
sanzatü sayfa2 .jpg
sanzatü sayfa 3.jpg
briç titso minör transferleri.jpg
briç titso minör transferleri 3.jpg
ders 2 7.JPG

Güneyden 1 karo açıuorsunuz Batı 1 pik overcall yapıyor. Bu örnekte kuzeyin 16 puanı var  Ama 2 kör diyemez2 kör diyebilmesi içn majör renkte beşli olması lazım dörtlü körü var onu göstermek için kontr  atıyor. Ve güneyde 2 trefl diyor. Yani benim beşlikarom dörtlü treflim var diyor.  Şimdi buraya bakalım 2 treflden sonraki konuşmaları birlikte inceleyelim.

Soru 1 cevapçı 2 trefle 2 karo derse ne olur ?

Bu bir tercih konuşması olur. 10 puandan az bir puanla cevapçının durmak için yaptığı bir konuşmadır.

Soru 2 ; 2 trefle pas geçerse ne olur?  O da bir durma konuşmasıdır.

Soru 3;  2 trefle 2 kör derse ne olur?  O da benim uzun körlerim var birinci deklarede attığımkontr ile kör demiştim. Duralım anlamında. Cevapçının 11-12 puanı varsa ve açanı davet ermek istiyorsa ne yapar ? Ne yapabilir? Pik stoperi varsa . 2 sanzatu der.Biliyoruz davet etmenin yolu ortağının renklerinden birini 3 seviyesine yükseltmek. Ya da 2 sanzatü demektir.  Demekki 1 karo 1 kör 2 trefle pas geçerse 2 karo derse, 2 kör derse durmak için yaptığı bir konuşmadır. Arkadaş konuşmalar bitti anlamını taşıyor. 2 sanzatü 3 trefl 3 karo 3 kör derse davet oluyor açan maksimumsa devam eder , değilse etmez. Yani açanda 15 puan varsa eder yoksa etmez. Peki nasıl zon forsingi yapacak ? Negatif kontr bölümünde şunu öğreniyoruz. Cevapçının zon forsingi yapması için önce rengini okuduktan sonra cue-bid yapması gerekir. Yani şu elde cevapçını 6 karosu dört körü veya 7 karosu 4 körü olsaydı veya dörtlü körü dörtlü trefli ve 20 puanı var.Şimdi zon forsingi yapacak 3 trefl derse olurmu olmaz. 3 karo derse olumu olmaz. 3 kör derse ya da2 sanzatü derse olumu olmaz. Kural öncerengini okuyan cevapçını sonra rengini okuması zon forsingidir.  Ayni karşılıklı konuşmalarda olduğu gibi. Önce rengini okuyan cevapçının sıra kendine geldiğinde artifisyel yani natürel olmayan bir konuşma yapması zon forsingidir. Aynen şöyle 1 karo -1pik 2 karo -2 kör veya 1 mimör -1 pik -1 sanzatü -2 trefl check back stayman tabii bu davet veya forsing oluyor. O detaylara şimdilik inmiyoruz. Peki 1 karo 1 pik 1 sanzatü  Benişm çok kuvvetli bir elim var. Piklerim ve körlerim var . Nasıl zon forsingi yapacağım ? 3 kör diyerek yapabilirmiyim? Yapamam davet konuşması olur. Cevapçı pas geçebilir. Ne yapmam lazım? Check back stayman yaparak sonra kör deklare etmeliyim. Yukarıdaki elde de 2 pik diyerek zon forsingi yaptım. Ortak zondan önce durma sakın ha…Ama karoyu mu tutuyorum trefliyi mi tutuyorum. Stopermi araştırıyorum ? Ne yaptığım belli değil. Açan 3 kör diyor. Açanın 3 körü ne anlama geliyor? Açanın dörtlü körü yok biliyoruz. Açanın muhtemel beşli karo dörtlü trefl üçlü kör ve tek piki var. Ya da ikili kör ikili piki var. Şimdi cevapçıya geldi aman zondan önce durma dediği için 4 trefl diyor. Kural Zondan önce durma dedikten sonra minörü desteklemek Şlem forsingidir. Burada kural rengi fiks etmeden şleme gidilmez. Öyle briç yok önce rengi fikse edersin şleme gitmek için. Fikse etmeden bir yere gidilmez eğer kozdan gitmek istiyorsan. Rengi fikse ettim. Ortak 4 karo diyerek devam etti ben 4 kör dedim. Açan 4 pik dedi. Şimdi pikini tek olduğunu anladım . 4 sanzatü sordum. 5 karo dedi ve 6 trefli deklare ettim. Tabii bu eli 6 trefli yapabilmek için yüksek bir teknikle oynamak gerekir. Bu kontrata geldinde bu kontrat çok kolay bir kontrat değil.

Rakip pik asını çekip pik geldi. Elden çakıptrefli dörtlü ile trefl valeye gittim. Yerden pik valeyi oynayıp trefl 5 li ile çaktım. Trefl asını çektim. Karo 5 ile  karo asına gittim. Trefl rua ile rakibin son kozunu aldım . elden kör üçlüyü attım. Karo altılıyı oynayıp karo ruayı koydum karo 4 lüyü oynayıp trefl damla çaktım. Kör asını çekip kör rua ile yeregeçtim yer sağ. Gördüğünüz gibi yüksek bir teknikle 6 trefl kontratı yapıldı. 28 puanla şlem oldu.

Demek ki negatif kontrdan sonra  bir tercih konuşması oynamak için yapılır. Duralım.  Demek ki negatif kontrdan sonra  ortağın renklerinden birin üçe yükseltirse veya 2 sanzatü derse 1 davet konuşmasıdır. Açan iyi el ile ilerler. Şayet benim elimde 13 puandan fazla bir el varsa ya direkman zonu söylemem gerekir.ya da cue bid yaparım.

2 sanzatü dedin 3 sanzatü derim. Sen 2 kör diye körü tutarsın bende 3 kör dedim. Ama bende hala ne yapacağımı bilmiyorsam hangi kozda oynayacağımı bilmiyorsam  veya şleme gi tmek istiyorsam zon forsingi yaparım. Nasıl zon forsingi yapılıyor? Negatif kontrdan sonra. Masaya cue-bid’i koyuyorum. Masaya cue-bid’i koyduktan sonra şu demek artık zondan önce duramazsın haberin olsun.

ders 2 8.JPG

Kuzey 1 karo açıyor-Doğu 1 kör ben 1 pik – partner 3 pik ve ben 4 pik.

Evet Gördüğünüz gibi 1 Karo-1 Kör- 1 Pik Çünkü rakip araya girdiğinde ötekimajörü okursan beşli olur. Açan cevapçının beşli piki olduğunu biliyor. Açanın kaç puanı var?  15 puanı var 2 puanda sigletondan alıyor. 3’lü koz olduğu için. Üçlü kozla tutuş puanları şu şekilde 3-2-1 , dörtlü kozla tutuş puanları formülü 5-3-1 diyelim. Dolayısıyla kısalıktan 2aldığı 2 puanla birlikte 17  tutuş puanı oluyor. Çok kaliteli bir eli var 3 pik diyor. Güneyde ortağının 18 puanı olduğunu biliyor. Rua karoda çok güzel bir kart dolayısıyla 4 pik diyor.

ders 2 9.JPG

Bu el önemli bir el. Deklareşöyle gelişiyor. Kuzey pas-Doğu pas ben 1 trefl Batı Batı 1 pik ortak dabl Doğu 2 Pik .ben hemen pas dedim. Şimdi burada enteresan bir durum var. Dörtlü körüm var ama benim elim zayıf. Minimum bir açışım var. Yarışacak halim yok. Ortakta 6 puan olabilir. Konuşmak istemiyorum. Zayıf elim var. Pas diyorum. Ama 2 pik denmeseydi 2 Kör diyecektim.

Şimdi bakın ne oluyor? Ortak tekrar kontr atıyor. Ortağın konturu şu anlama geliyor. Diyor ki kuzey bana güven bende iyi bir el var . yani ben minimum değilim anlamında. Doğu pas. Ben 3 kör diyorum. Pas- pas- pas….Ben 2 pike direk 3 Kör deseydim. Partner hemen 4 Köre gelir ve batardık. Gördüğünüz gibi 3 körde zor. 3 kör olmuyor. 2 pik veriyorsun. 2 trefl birde kör. Ama yüksek bir teknikle 3 körü yapabiliriz. Rakip pik as ruayı çekip pik geliyor. Tabii trefl çekerse ele çekerim. oynamıyor.  Çakıyorum. Kör asını çekip kör rua ya gidiyorum. Ve

Karo damına geliyorum. Şimdi ben burada as treflin doğuda olduğunu biliyorum. Çünkü as trefli elinde olmasa nasıl 2 pik diyecek ?  2 puanla 2 pik diyecek hali yok. Karo aını çekip karo damı  gidiyorum ve rua ile ezip karo dönüyorum. Körle eli doğuya verip and play yaparak yatırıyorum.

WELCOME TO
MY SITE!

Hey there. Start the conversation with your users

right here in this opening paragraph.

Go To Site
bottom of page