top of page

Sivas Divriği Ulu Camii

 

 

 

 

 

 


Bin yıllık Anadolu İslam medeniyetinin taş kubbeli mührü olarak adlandırdığımız Sivas Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, taşın, sonsuz mana ve figürlerden oluşarak zarafete dönüşmüş halidir. Dışarıdan bakıldığında on iki dilimli ve her bir dilimi üçgen konik olarak mihrap önüne denk gelen taş kubbesi ve darüşşifadaki türbe üzerinde bulunan taş konik kubbesi ile dikkat çekmektedir. Eser, dört taç kapısı olan ve her bir kapısının üzerinde bulunan desenler ve anlamları ile taş oymacılığında son noktayı koymuş muhteşem bir yapıdır. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifa olarak bilinen bu yapı topluluğu, cami, darüşşifa ve türbeden meydana gelen büyük bir külliyedir. Birbirinden güzel ve eşsiz taş bezemeleri simetrik olarak görünse de her biri farklıdır ve tektir. Yapı Anadolu Selçuklu döneminde bitişik nizamda yapılmış, bir kadın ile erkeğin yaptırdığı eşsiz bir eserdir. Ayrıca mimarı Ahlatlı Hürrem şahın yapmış olduğu tek eser olarak da tarihe geçmiştir. Bu çalışmada taş işlemelerinde bulunan birbirinden farklı, eşsiz ve hala sırları çözümlenememiş ve bu sırlarını korumaya devam eden Divriği Ulu Cami ve Darüşşifanın dört ana kapısı üzerindeki bezemeler, bezemelerden akseden gölgeler, cami kısmında ve darüşşifa kısmında kullanılmış olan semboller, simgeler, figürler ve anlamları üzerinde araştırmalar yapılmıştır.

ulu camii.JPG

SİVAS DİVRİĞİ ULU CAMİ VE

DARÜŞŞİFASI BEZEMELERİ

 

Kifayet ÖZKUL

Phaselis

Fotoğraf :Zafer Ulusakarya

fotoğraflarım 1.JPG

Antalya Körfezinin batı kıyısının ortasında konumlanan kent, Tekirovanın kuzeyine düşüyor. Phaselis adı, kaynaklarda, Lykia Krallığının en güzel kentleri arasında geçer. Amasyalı coğrafyacı Strabon da Phaselis Antik kentinden kendi kaynaklarında epeyce bahsetmiş.

Şöyle diyor Strabon, “Üç limanlı zengin bir kenttir. Göz kamaştırıcı bir zenginliği olması, buraya halkları çeker” şeklinde yazmış.

Tarihçi Heredot ise kentin M.Ö. 5 yüzyılda bir Grek kenti olduğunu yazmış. 1. yüzyılda ise bir korsan üssü olmuş.

“Phaselis” kelimesinin anlamı ise “tanrı korusun” şeklinde çevriliyor. İlk olarak bir Dor kolonisi olarak kurulan kentin adının Latincedeki “fasulye” sözcüğünde geldiğini savunanlar da var.

Apel konturu ve üste konuşma briç’in olmazsa olmazlarındandır. Dünyada iyi apel konturu bilen 5 kişi yoktur.Apel konturu öğrenmek çok çok zordur.Apel konturu öğrenmek için 3 sene her hafta bir ders yapmak lazım.Öğrenemezsiniz.ve apel konturunu bilenle bilmeyen bir masaya oturursa mutlaka kötü sonuç alır.

Bugünkü dersimiz yine aynı konuların devamını yapacağız. Açana yeni renk okutacağız.ve yeni renk okumasından sonra deklarasyonları geliştireceğiz.

Açanın rebitleri

 

Açan

  • sanzatü rebit eder.

  • Cevapçıyı tutae

  • Rengini tekrar eder.

  • Yeni renk okur.

Bunlar içinde en krtik olan açanın yeni renk okumasıdır.Two over vone sisteminde 2 seviyesinde verilen cevap zon forsingi olduğu için ;en zayıf oyuncular için bir sorun olmaz. Ama bire bir cevaplarda 1 karoya 1 pik dedikten sonra gelişmeler herkes için sorundur.İyi briç bilmeyenler için büyük bir sorundur.Bu briçin temel mantığıdır.

Cevapçı bir renk okuduğunda açan elini limite eder.Açanın elini limite etmesinden sonra Cevapçı 11 Açana soruyor? puanın altında ise tercih konuşması yapar. Yani 2 karo değlde 2 Kör oynayalım. Yada pas geçer. 1 karo-1pik -2 pik –pas. Ya da 1 karo-1 pik 1 sanzatü2 kör der.İster 2kör ister 2 pik oynayalım.Daha önce öğrendiğimizgibi biz sadece açanın 1 sanzatü rebidinden sonra 2 trefl diyerek forse ediyoruz.

11-12 puanla davet konuşması yapar.Açanı zona davet etmesi Açana soruyor.Arkadaş sen 12-14 puansın .14 puan civarında isen zona gidelim. 12 isen gitmeyelim. 1 pik3 Pik davet konuşması değildir.1 pik 3 pik limite 1 konuşmadır. Davet konuşmas limite olanın partneri tarafından yapılır.

 

Yada limite olan kendini limite olmak için yapıyor.1 karo-1pik 1 sanzatu 2 sanzatu davet konuşması.

Diyor ki 12 14 ün neresindesin, 1 karo- 1pik- 2 trel -3 trefl bir davet konuşmasıdır.

 

3 karoda bir davet konuşmasıdır.

3 pikte bir davet konuşmasıdır.

2 sanzatüde bir davet konuşmasıdır.

3 körde 1 davet konuşmasıdır.

 

1 Karo 1 pik 2 trefl 3 kör  bu şu demektir 2 tane 5li rengim var 11 puan çerçevesindeyim seç beğen seni zona davet ediyorum ikontratı tayin et. istersen pas ta geçebilirsin.

 

Demek ki cevapçının ikinci konuşmasındaki sıçramalar kesin olarak davet konuşmasıdır.Dolayısıyla açış rengine dönmek 2 seviyesinde bir tercih yapmak 2 sanzatü demek durmak için yapılan bir konuşma olduğuna göre forsing yapmak için bir şey bulmak lazım.

 

Yani ortağa aman zondan önce durmayalım demek için bir sistem geliştirmeliyiz. Bu da  açanın her rebidi üzerine deklarasyonu devam ettirmek için yapılan artifisyel konuşmalarla mümkün..

 

Natürel konuşmalarla bu işi beceremezsiniz. Niçin beceremezsiniz?

 

Çünkü; sıçramak natürel bir konuşmadır. Sıçrayınca pas geçilebiliyor. Zon forsingi değil.

 

2 Sanzatü Natürel bir konuşma , ortağın rengini üçe yükseltmek natürel bir konuşma. Bu durumlarda deklarasyonları nasıl forse edeceğiz?

 

3 Karo dersem forsing değil,

3 Trefl dersem forsing değil,

3 kör dersem forsing değil

3 pik dersem forsing değil.

 

Bu durumda ben birdenbire zonu söylemeliyim. Ya da yok arkadaş sen araştırma da yapabilirsin. Hangi renkte oynamak? Veya şleme gitmek için. Peki bunu nasıl becereceğim?

Artifisyel bir konuşma ile.!

 

Demek ki açanın her rebidi üzerine artifiyel bir konuşma ile deklarasyon forsing line' a sokulur.

 

Forsing line’a girdiğimizde deklarasyon zondan önce durmaz.

Bugünkü konumuz açana 1 pik dedirteceğiz yani

1karo 1 kör üzerine açan 1 pik diyecek ya da 1 trefl1 kör 1 pik diyecek.

 

Cevapçı ikinci tur konuşması ile ya tercih konuşması yapacak, ya zona davet edecek ya da forsing yapacak ya da şileme gidecek. 

Forsing yaptıktan sonra

Açanın yeni renk rebitinden sonra diğer konuşmar daha zor.nedeni şu 1 karo 1 kör 1 pik benim elim dengeli olabilir şöyle oynamaya çalışanlar var.  1 trefl 1 kör 1 pik demiyeyim de 1 sanzatü diyeyim dörtlü pikle . bu bir briç cinayetidir.Agatha Cisitinin romanı var briç masası cinayeti adında.Bu da bir briç masaı cinayetidir. Sakın böyle oynamayın.

 

1 trfl 1kör 1 pik tamamen dengeli bir el olabilir. 4-3-3-3 eli dengeli ise maksimum 14 puanı olabilir. Çünkü 15-17 olsaydı 1 sanzatu açardı.

 

18-19 ise ikinci konuşmasında bunu gösteren bir konuşma yapardı. Bende dengesiz 1 el olsaydı ne olacak 5 li karo 4 lü pik ya da 6 lı trfl 4 lü pik varsa nolacak?.

 

12 puan olabilir hatta 11 puan olabilir. Bu durumda sanzarü açamıyorum 13-14-15-16-17-18 puan olabilir. Ancak briç bilmeyenler ikinci konuşmalarında sıçrayabilir. İkinci konuşma da açanın sıçraması için 19 puan civarında bir gücü olmalıdır. Amerikalılar 18 puanla dahi sıçramıyorlar bize göre iyi bir 18 puan ile herzaman sıçramak gerekir. Demek ki 1 trefl 1 kör 1 pikin  limiti 17 dahil olabilir.Sıçrarsa da 18+ olur.

 

Şimdi bu durumda cevapçı için büyük bir dilim var

Sistem şu 1 trefl 1 kör 1 pik deklaresi üzerine cevapçı;

  • . Pas geçebilir. 5-6 puanla cevap vermiştir Pas geçer.

  •  1 sanzatu diyebilir.

  •  2 trele dönebilir. Minör tutuşları çok kıymetlidir. Bir turnuvada başarınız kaç defa minör tutuşu yaptığınıza bağlıdır. Beş defa minör oynarsanız mutlaka kazanırsınız. Hiç minör oynamazsanız  hiç kazanamazsınız. Bu teorimiz part skorlar için geçerlidir.

1 trefl 1 kör 1 pik  2 trefl 2 kör ve 2 pik ve 1 sanzatu tercih konuşmasıdır. 

 

Bu konuşmalar ben 11 puanın altındayım. Senin elindede 16-17 yoksa zon yapamayız.anlamındadır.

Davet konuşmalarına geçersek ;

Açanın rengine 3 seviyesindeki bütün sıçramalar davettir.

 

Şimdi örneklerle bu anlattıklarımızı görelim, Hepsi davet

1 trefl 1 kör 1 pik 2 sanzatü davet

3 trefl davet.

3 kör davet,

3 pik davet ,

3 karo davet

Buraya dikkat edelim. Yeni renkle sıçrıyorum. Bu şu demektir: 5-5 elim var. Pas geçebilirsin yani  18 puanla dahi 1 trefl 1kör 1pik 3 karo diyemezsiniz. Bu davet gösterir. Açan pas geçebilir. O halde önce 2 karodan geçerseniz bu forsing olur. Sonra tekrar 3 karo diyebilirsiniz.

 

Demekki cevapçı ikinci konuşmasında yapay bir konuşma ile deklarasyonu forsing line’a sokup. Arkasından yapacağı konuşma forsing line içinde olacağından elini rahatça tarif edebilir.

Şimdiye kadar tercih konuşmalarını öğrendik,

 

Demekki zon forsingi yapmak için dördüncü rengi kullanmak gerekiyor.

1 trefl 1 kör 1 pik 2 karo dördüncü renk forsingidir

Bu şu demektir. Zon forsingi ama sen elini tarif et ben ne yapacağıma karar vereyim.

Cevapçıda 4’lü pik varsa tutuş puanlarını hesap eder.

Bu bir agresif bir metottur. Fakat zon kontratları için iyi sonuç verebilir.

elin puanları damlar valelerden oluşuyorsa yani kaliteli onörlerin yoksa koz kontratları için iyi bir eliniz yok demektir.

 

Tutuş puanları

Şigan için 5 puan

Singleton için 3 puan

Doubleton için 1 puan ilave eder.

1 trefl 1 kör 1 pike 2 pik demek benim dörtlü pikim var tutuş puanlarım 6-10 puan aralığında demektir. Bazen kötü 11 ile de 2 pik demek gerekir.

1 tefl 1 kör 1 pik 3 pik demek  11-12 tutuş puanı puan 4’lü pik demektir.Davettir. Kötü 11 lede 2 pik demek daha doğru olabilir.

Elinizdeki damların valelerin çokluğu sanzatü oynamak için çok iyi koz oynamak için çok kötü bir eliniz var demektir. Vale ikili dam ikili koz kontratları için kötüdür ama sanzatü kontratları için çok iyidir. Onun için tutuş puanlarını hesaplarken dablton kartlara 1 puan ekleyın önerimiz dabltonda olan vale ve damlar için geçerli değildir.

Tutuş puanlarınız 13-15 puan aralığında ise 4'lü pikinizle 4 pik deyiniz.

Bu arada ayni 13-15 puanla elinizde 1 kısalık varsa splinter (sıçrama  )yapabilirsiniz. 13-15 puanım var ve singletonum var demektir.

 

Şöyle oluyor.

1 trefl-1 kör-1 pik 4 karo deklaresi karoda kısalık 13-15 tutuş puanı gösterir. Treflde singleton olunca da aynı deklare veriliyor. Yani 1 trfl-1 kör-1 pik 4 treflde 13-15 tutuş puanı ve singleton trefl gösterir.

Burada açan cevapçının söylediği kısa renkteki puanlarını siler kalan puanları 15+ ise şlem konuşmalarına geçer.

Dördüncü rengi yapıp pik tutmak nedir?

1 trefl-1 kör-1 pik ik 2 karo açanın konuşmasından sonra 4 pik. 

 

Bu dördüncü renkten sonra tutuş ve ortalama 17 puan ve 4’lü pik gösterir.

 

Dördüncü renk  yapıp 3 pik dersem 19 puan gösterir.

Görüldüğü gibi bu konuşmada açanın elinde 15 puan var

Şimdi örneklere geçelim

.

EL NO !

 

Sanzatü açamamış çünkü dengesiz aama cevapçı bunu bilmiyor. Cevapçı 9 puan +1 tutuş puanı ile 10 bpuanı oluyor. Ve 2 pik diyor. Şimdi açn 15 puan toplam 24 ile 28 aralığında bir puana sahipler zon yapma şansımız var. Eğer ortakta uygun bir el varsa zon olabilir.açan ne demeli? Zaten açan zon denemesi yaptığında cevapçı anlıyorki açanda dengesiz bir el var.Öyle olmayıpta dengeli bir eli olsa açan pas geçerdi. Yani açanın elindeki dam pik dam trefl olsa açan 2 pik cevabına pas geçerdi. Koz tutuşlarından sonra deneme konuşması daima yeni renkle yapılır. Bunu unutmayalım.Hiçbir zaman aynı rengi yükselterek yapılmaz.Yani 1 trefl 1 kör 1 pik 2 pikten sonra 3 pik diye bir zon denemesi yapılmaz.Zon denemesi koz tutuşlarından sonra yeni renkle yapılır.  Deklare şöyle gelişir. 1 trefl 1 kör 1 pik 2 pik 3 Kör( Zon denemesi yeni renk) cevapçı Açanın elinde Dengesiz 1 el olduğunu 5 karo 4 pik 3 kör ve 1 trefl olduğupuanını nu muhtemelen 15-16  onör puanı olduğunu görüyor ve 3 Pik diyerek kontratı ilan ediyor. 3 pikte usta bir oyula yapılabilir rakip ataktan 3 kör ve 1 trfl alıyorşimdi trefl dönüyor. Trefl damına 1 karo defos edip karo as ruayı çektiğimizde damın düştüğünü görüp küçük 1 karoya as kozla çakıp 9 lu pike empas yaparsak 3 pik bien oluyor.. Görüldüğü gibi cevapçıda 10 puan olmasına rağmen 3 pik ancak usta 1 oyunla yapılabiliniyor. İştte try bid' in faydası burada çıkıyor.

 

El no 2

Buraya dikkat edin açan 15 puanı var.tekli kartı var. Açan Pik tutuşundan sonra 3 karo diyerek 5 trefl-4 pik-3 karo ve tek körünü ve 15-16 puanını göstererek zon denemesi yaptı.Cevapçı da 2 dableton var ve ikiside açanın renginde. Burada Trefl Ruası ve Pik damı çok önemli.Ortağın uzun rengindeki boşlukları dolduran kartlara cover Kart denir.Türkçesi Örtücü Kartlar demektir.Cevapçı 6 puanla 4 pik diyor. Cevapçı da Trefl Rua yerne As kör olsa felaket olur Onun için elinizi değerlendirirken.ortağınızın uzun renklerşnde bulunan dam rua hatta vale gibi onörlerin önemli olduğunu bilin.

El no 3

 

 

Benim elimde 17 puan var. 1 karo 1 köre 2 Pik demedik. Yok böyle bir şey Sıçramak için 19 puan lazım.Sıçramadım ama ortak cevap verirse ikinci konuşmamda güçlü olduğumu söyleyeceğim.Nitekim 1 Pike 2 Pik geldiğinde elim mükemmel kalitede oşduğu için 4 pik diyorum.Karo Vale Atak edildi Şimdi soru şu Atağı nereden alıyorum? Yerden Alıyorum Çünkü antreleri daima yan rengin yanında bırakmak gerekir. Çünkü ustam bana dediki daima uzun rengin yanında tutş geçiş kartı olmalıdır. Bu temel briç oyun tekniğidir. Geçişleri Uzun yan rengin yanında bırakmak.Mesela Koz atak edildi yerde as elde Rua varsa As ile yerden alınmalıdır.

El No 4

 

 

 

 

 

 

 

1 trefl 1kör 1pik 2 trefl 2 karo (deneme konuşmasından sonra Cevapçı muazzam 1 ele sahiptir. Çünkü açanın uzun renklerinde trefl ve pikte 2 örtücü kartı var ayrıca tekli renginde de ası var  hemen 4 trefl deklare eder açanda 5 trfle yükseltir. Açan 2 karo deyince cevapçıya soruyorlar Nedir bu ?

Cevapçı ortağının 15-16 puanı olduğunu 5 trefl 4 pik ve üç karosu bulunduğunu ve körünün tek olduğunu söylüyor.

Açan Trybid yaparak elini tarif ediyor. 3 trefl diyerek değil. Çünkü koz tutuşlarından sonra sıçrayarak zon denemesi  yapılmaz. Zon denemesi sadece yeni renk okuyarak yapılır. Açanın 13-14 puanı olsa Pas geçerdi deneme konuşması yapmazdı. Yani bu elden as karoyu ya da Rua piki çıkartırsak cevapçının 2 trefline açan pas geçerdi.

Şimdi bu elden as karoyu çıkartırsak ve kuzeyde 1 trefl 1 kör 1 pike 1 sanzatu desin.Kaç löve alırsınız?  

Herşey var as karo yok.       4 veya 5 löve alırsınız.  Siz löve almada 9 löveyi rakipler alır.Rakip kör damı ile çikiş yapar. 4 kör 4 karo 1 de trefl verirsiniz. Halbuki 2 trefl oynarsanız.3 karo 1 trfl verir ve 3 trefl yapar.

bottom of page