top of page

31 Ocak 2011 Pazartesi

Briç elli iki kartlık standart iskambil destesiyle oynanan bir iskambil oyunudur. Turnuva brici versiyonu, şansın etkisini en aza indirmesi ve zihni yetenekleri bilemesi nedeniyle diğer iskambil oyunlarından çok çoğunlukla Satranç'a benzetilir. Zekanın etkisi olduğu 2 iskambil oyunundan biridir.(diğeri blöf)

Dünyadaki en ETİK beyin sporu olan BRİÇ (Köprü), adındaki anlamıyla da gerçek anlamda kişiler kültürler ve dostluklarda gerçek bir köprüdür. Brici bambaşka bir dünya olarak da değerlendirebiliriz; Neden mi? Bricin kendi dili, kendi kurallar manzumesi ve platformu oldugundan.Briç masasında tüm diller, tüm evrensel değişken toplumsal bakış açıları ve kişilikler boşa çıkar. Orada artık "Ben" yoktur, "biz" ve “bizler” vardır. Kendi lisanıyla konuşulduğu, kendi kurallar sistematiğiyle uygulanabildiği ve bizleri sığ "Ben" yaklaşımından uzaklaştırıp her sosyal insanın gerçekleştirmesi gereken "Biz" ve bizler mantalitesine taşıyan bir köprü olduğu için, bulunduğun alan içindeki diğer fertlere davranış tarzını kontrol altına almanı sağlayan bir spor olduğu için, kendi düşünce aktiviteni ifade etmeni sağlayan bir köprü olduğu için, elinde bulunan değerleri doğru ifade ederek ortağınla paylaşmanı sağlayan bir köprü olduğu için, sahip olduğun değerleri korumanı öğreten bir köprü olduğu için, birlikte yola çıktığın ortağına güvenmeyi öğreten bir köprü olduğu için, bazen istemsiz de olsa ortağın tarafından uğratıldığın kayıplara “canın Sağ olsun Ortak” demeyi öğreten bir köprü olduğu için, muhakeme yetini geliştiren bir köprü olduğu için, ilkel kazanma dürtülerini törpüleyen bir köprü olduğu için, rakiplerini sevmesen de saygı duymayı öğreten bir köprü olduğu için ve daha sayamayacağım bir çok insanı insan yapan "etik" değerleri içinde barındıran bir dünya olduğu için.
Briç TarihiEskiden bazı çevrelerde "Briç" yerine "Hidiv" denmesinden yola çıkarak türk kökenli bir oyun olduğu iddia edilse de aslında İngiliz'lerin Whist isimli oyunundan evrimleşerek bugünkü haline gelmiştir. Oyunun Türk kökenli olmasına dair bir başka iddia da "briç" kelimesinin Türkçe "bir-üç" ifadesinden bozulma olduğu varsayımına dayanır. "Bir-üç" ifadesinin kökeni olarak ise oyun sırasında üç elin kapalı bir elin açık olması şeklinde bir yorum getirilmektedir. Ancak önceki iddia gibi bu iddia da asılsızdır. Bir başka iddia ise, 1910 lu yıllarda İngiliz subayların, bugünkü Galata Köprüsü altındaki kahvehanelerde oynadıkları bu oyuna "Bridge" adını koymalarıdır. Bu iddianında yersiz olma ihtimali büyüktür. Bu gün en yaygın oynanan biçimi olan "Kontrat Briç" versiyonunun kuralları 1920'lerde Amerikalı işadamı Harold Vanderbilt tarafından oluşturulmuştur. 1920 ve 1930'lu yıllarda Ely Culbertson ve 1940 ve 1950'li yıllarda da Charles Goren yazdıkları kitaplar ve katıldıkları radyo ve televizyon programları aracılığıyla bu oyunu popülerleştirmişlerdir. Türkiye'ye Fransa yoluyla girmiştir. Bu nedenle Türkiye'de briçle ilgili deyimlerin Fransızca'sının kullanılması gelenektir. 
Rober ve Duplike Briç Arasındaki Farklar :
Puanlama kurallarındaki farklar haricinde de Rober ve Duplike Briç arasında oldukça büyük farklar vardır.


Rober Briç 4 kişiyle oynanır ve oyun roberlere bölünmüştür. Bir kez manş yapan taraf zona girer ve iki kez manş yapan taraf roberi kazanır, puan farkı hesaplandıktan sonra yeni bir robere başlanır. Rober briçte manş yapmak için aşağıdaki puanların 100 e ulaşması gereklidir. Taraflardan biri manş yaptığında alttaki puanların hepsi yukarı aktarılır ve taraflar altta sıfır puanla devam ederler. Duplike briçten farklı olarak manşı birkaç elde yapmak mümkündür. Yani bir elde 2 trefl (alta 40 puan yazdırır) sonraki elde de 2 kör (alta 60 puan yazdırır) deklere edip yaparak manş kazanılır. Oyunlar önceden anlaşılan sayıda rober oynandığında biter. Şans önemli bir faktördür ve bricin kumar olarak oynandığı durumlarda tercih edilen versiyonudur. Ayrıca fazla konvansiyon kullanılmasına izin vermez. (Konvansiyonlar aşağıda açıklanacaktır).


Duplike Briç genelde 4 kişilik takımlar arasında maç veya 6 veya daha fazla sayıda ikililer arasında turnuva şeklinde oynanır. Her (ikili veya dörtlü) takım değişik rakiplere karşı daha önceden belirlenmiş sayıda el oynar ve aynı eller başka takımlar arasında da oynanır. Alta ve üste yazılan puanlar toplanarak tek bir haneye yazılır. Daha sonra her takımın puanı aynı elleri oynayan diğer takımların puanlarıyla karşılaştırılır ve her el için takımlara, turnuvanın çeşidine göre belirlenmiş, "maç puanı", "uluslararası maç puanı" veya "galibiyet puanı" verilir. Maçı veya turnuvayı en çok puanı kazanan takım alır. Zon durumu her el için önceden belirlenmiştir ve o ana kadar oynanmış ellerde alınan puanlardan bağımsızdır. Mesela ilk elde kimse zonda değildir, ikinci elde sadece kuzey - güney yönünde oturan çift zondadır. vb.


Duplike Briç'in Türlerine Örnekler :


Duplike Briç'in kuralları üzerine kurulu çok çeşitli türde turnuva vardır. Bazıları:


İkili Turnuva


İkililer arasında bir müsabaka şeklinde oynanır, turlara bölünmüştür. Genelde her turda ikililer turnuvadaki bir başka ikiliye karşı iki veya üç el oynar. Turnuva sonunda her elde en iyi skoru alan "kuzey - güney"ler ve "doğu - batı"lar kendi aralarında sıralanırlar ve her ikiliye geçtikleri ikili sayısı artı berabere kaldıkları ikili sayısının yarısı kadar maç puanı verilir. Turnuva sonunda en yüksek maç puanını toplayan ikili kazanır. turnuva sonunda bir ikilinin başarısını aldıkları maç puanının, mümkün olan en fazla maç puanının yüzdesi olarak ifade etmek gelenektir. Bir seans genelde 20 ila 27 el arasında oynanır, bazı turnuvalar birden çok seanslıdır, bu tür turnuvalarda ancak belirli bir başarı oranını yakalayan çiftler sonraki seanslara katılma hakkı elde ederler.


Dörtlü Takım Maçı


Dört, beş veya altı kişilik takımlar arasında oynanır ancak herhangi aynı anda her takımdan dörder kişi oyuna katılır. Bir takım bir masada kuzey - güney yönünde otururken diğer tarafta doğu - batı yönünde oturur. Her seansın sonunda iki masada kazanılan skorlar karşılaştırılır ve eğer skorlar arasında eşitsizlik varsa daha çok skor kazanan tarafa, skor farkına karşılık gelen bir uluslararası maç puanı (IMP denir) verilir. Bu fark aşağıdaki tabloya göre hesaplanır:


Puan Farkı IMP


0 - 10            0
20 - 40          1
50 - 80          2
90 - 120        3
130 - 160      4
170 - 210      5
220 - 260      6
270 - 310      7
320 - 420      8
370 - 420      9
430 - 490      10
500 - 590      11
600 - 740      12
750 - 890      13
900 - 1090    14
1100 - 1290  15
1300 - 1490  16
1500 - 1740  17
1750 - 1990  18
2000 - 2240  19
2250 - 2490  20
2500 - 2990  21
3000 - 3490  22
3500 - 3990  23
4000 ve fazlası 24
Ayrıca bir lig usulündeki turnuvanın parçası olarak oynanan maçların sonunda IMP puanları farkı zafer puanlarına (İngilizcesi "victory points") çevrilip maçın sonucu olarak yazılır.


Varyasyonlar


Yukardaki en temel iki müsabaka türüne ek olarak bu ikisinin karışımından türetilen çok çeşitli turnuva formatları vardır. Bazıları:


IMP İkili: İkili turnuvaya benzer ama her el için maç puanı hesaplamak yerine her çiftin skoru aynı yönde oturan çiftlerin skorlarının ortalamasıyla karşılaştırılır ve de ikisi arasındaki farka karşılık gelen IMP hesaplanır.


Her Bord Bir Maç: Dörtlü takımlar arasında bir maçtır. Eğer bir eldeki skorlar iki masada da aynıysa taraflar yarım puan kazanırlar, fark varsa daha çok puan kazanmış olan taraf 1 puan kazanır, diğer taraf puan kazanmaz.


Sistemler ve Konvansiyonlar


Puanlamadan da görüldüğü üzere taraflar alabilecekleri el sayısından fazlasını deklare ettikleri takdirde rakibe yüklüce bir puan kazandırma durumundadırlar, özellikle de rakip kontratı konturlarsa. O yüzden belirli bir löve kazanma potansiyeline sahip olmayan ellerle deklare vermek çok risklidir. Öte yandan gene puanlama tablosu incelenirse görülecektir ki, yeteri kadar kuvvetli ellerle biraz riski göze alıp yüksek seviyeli bir kontrat almak kazançlıdır, özellikle de manş ve şlem seviyesindeki elleri. Bu nedenle açık arttırma sırasında ortakların birbirlerine ellerinin gücü ve ellerindeki suitlerin dağılımı konusunda mümkün olan en fazla bilgiyi vermesini sağlayacak konuşma sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler bricin oyuncularının dili olarak düşünülebilir.
Konvansiyonlar ise özel bir durumda özel bir konuşmaya belirli bir anlam yükleme prensibidirler. Yani konuşma sistemlerinden daha dar durumlar içindirler ve de bir veya birden fazla sistem içersinde kullanılıyor olabilirler. Bu açıdan konvansiyonlar bir dilde kullanılan kelimelere benzetilebilirler, bazı kelimeler birden çok dilde kullanılıyor olabilir.
Her sistem çeşitli durumlarda yapılan çeşitli konuşmalara özel anlamlar yükleme prensiplerinden oluşur. Doğal ve doğal olmayan olarak sııflandırılan çok çeşitli sistemler mevcuttur. Aralarındaki pek çok farka rağmen hemen hepsi Milton-Work puanlamasına dayanır. Bu puanlamada her oyuncu elinin kuvvetini ölçmek için elindeki her as için 4, rua için 3, dam için 2, vale için bir puan ekler ve onör puanı denen puanını hesaplar. Ayrıca bu puan üzerinde eldeki uzun ve kısa suitler ve bu suitlerdeki onör miktarı da göz önüne alınarak bir ayarlama yapılır. Daha sonra oyuncular ellerindeki suitlerin dağılımı, ellerinin gücü, ve o ana kadarki konuşmalara bakarak, sistem içersinmde ellerini en iyi anlatacak konuşmayı yapmaya çalışırlar. Konuşmaların anlamlarının rakiplere açık olması esastır. Yani bir oyuncu kurallara uygun bir şekilde sorulduğunda sistemlerindeki konuşmaların anlamlarını açıklamak ve ayrıca da eğer bir konuşmanın anlamı geleneksel anlamından farklıysa rakipleri bu konuda uyarmak durumundadır. Bu uyarıya "alört" denir.


Doğal Sistemlere Örnekler


Doğal sistemler, çoğunlukla bu sistemi kullanan oyuncular ellerinin gücü elverdiği durumlarda ellerindeki en uzun suitlerin adını anan bir deklere verdikleri için bu şekilde sınıflandırılırlar.


Standart Amerikan: Charles Goren tarafından temelleri atılmış ve diğer amerikalı oyuncular tarafından geliştirilmiş, en yaygın olarak da yine Amerika'lı çiftler tarafından oynanan bir sistemdir. Bir suit açışı için 13 puanlık bir ele sahip olmak gelenekseldir. Eğer açış bir majör (pik veya kör) ise o majörden elde en az beş kart olması gereklidir. Bu sebeple bu sisteme "beşli majör" dendiği de olur. 23 puan ve fazlasını içeren eller 2 trefl açılır, diğer iki açışları 6-10 puan ve açılan suitte 6 kart gösterirler. 1 Sanzatu açışı kuvvetli, yani 15 - 17 puan içeren ellerle yapılır.


Standart Fransız: Standart Amerikan'a benzer, ancak en kuvvetli açış 2 trefl değil 2 karodur, 2 trefl ise 2 karo açacak elden biraz daha zayıfını gösterir.


Akol: İngiltere'de ve Amerika dışındaki diğer İngilizce konuşulan ülkelerde yaygındır. Bir majör açışları o majörde dört kart vaad eder. Bu nedenle bu sistem "dörtlü major" olarak da anılır. Bir sanzatu zayıftır (12 - 14 puan). Ayrıca 2 trefl dahil tüm iki açışları kuvvetlidir.


Doğal Olmayan Sistemlere Örnekler


Doğal olmayan sistemler, çoğunlukla, konuşmalar sırasında söylenen suitlerin oyuncuların ellerindeki uzun suitlere karşılık gelmemesi nedeniyle böyle anılırlar.


Precision:
Tayvanlı briççi C. C. Wei tarafından geliştirilmiş, dünyanın pek çok köşesinde izleyici bulmuş bir sistemdir. 16 puanın üzerinde bir kuvvet içeren ellerin hepsi 1 trefl açılır. Konuşmaların sonraki evrelerinde hemen her konuşma yapay, yani eldeki uzun suitin adını içermeyen bir konuşmadır.


Forsing Pas Sistemleri:
Açık arttırma sırasında bir oyuncu eğer ilk konuşacak oyuncuysa, veya ikinci konuşacak oyuncuysa ve de ilk oyuncu pas geçmişse bu oyuncunun pası kuvvetli el gösterir. Yani diğer pek çok sistemde zayıf eller konuşmaların ilk turlarında pas geçer, güçlü eller deklere verirken, forsing pas sisteminde bu tam tersidir. Ana fikir güçlü ellerle en ucuz konuşma olan "Pas" konuşmasını yaparak, ileriki turlarda eşler arasında bilgi aktarımı için en fazla alanı serbest bırakmaktır. Çok yüksek seviye turnuvalar hariç, kullanımı yasaklanmıştır.


Yaygın Konvansiyonlara Örnekler


Aşağıdaki konvansiyonlar pek çok sistemin parçası olarak yaygın kabul görmüşlerdir.


Bergen Yükseltmeleri:
Ortağın 1 Majör açışına, o majörden 3 veya 4 kart bulunan çeşitli güçlerdeki ellerle 3 trefl veya 3 karo denmesiyle oynanan bir konvansiyondur. Amerikalı briççi Marty Bergen' e ithaf edilir.


Blackwood:
Çoğu durumuda 4 Sanzatu dekleresinin ortağa "elinde kaç as var?" sorusunu sormak için kullanılmasıdır. Amerikalı briççi Easley Blackwood tarafından icat edilmiştir. Cevaplar, as olmayan elle 5 trefl, bir aslı elle 5 karo, vb şeklindedir. As sorusunun devamında 5 sanzatu ile rua da sorulabilir.
Dünyada şu an en çok "Roman Key Card Blackwood" denen, yukarda anlatılandan biraz farklı bir versiyonu revaçtadır.


Ters Minör:
Ortağın bir minör (trefl veya karo) açışından sonra, o renkten 4 veya 5 kart bulunan ellerin zayıflarıyla (6-7 puan) o minörün üç seviyesinde söylenmesi, kuvvetlileriyle (10 puan ve üstü) 2 seviyesinde söylenmesiyle oynanan konvansiyondur.


Stayman:
Blackwood konvansiyonuyla beraber dünyanın en çok kullanılan konvansiyonudur. En yaygın oynanan versiyonunda ortak 1 sanzatu açtıktan sonra 2 trefl dekleresi ortağa elinde dört kart içeren bir majör olup olmadığını sorar. 1 sanzatu açıcısı dörtlü majör içermeyen ellerle 2 karo, sadece körden veya her iki majörden de dört kart içeren ellerle 2 kör, sadece pikten dört kart içeren ellerle iki pik cevabı verir. İngiliz biççi Victor Mollo ve Amerikalı briççi Sam Stayman bu konvansiyonun yaratıcıları olarak anılan briççilerdendirler.


Bazı olasılıklar


Bir oyuncuya gelebilecek ellerin sayısı:             635.013.559.600


Bir sonraki oyuncuya gelebilecek ellerin sayısı: 8.122.425.444


Üçüncü ve dördüncü oyuncuya kalan ellerin sayısı: 10.400.600


Mümkün olan ellerin sayısı: 52!/(13!)4 = 53.644.737.765.488.792.839.237.440.000


Kuzey dağıtanken yapılabilecek artırımların sayısı: (Doğu-batı hep pas geçerse 2^36 - 1) 68.719.476.735


Kuzey dağıtanken yapılabilecek artırımların sayısı: (Doğu-batı hiç pas geçmezlerse) 128.745.650.347.030.683.120.231.926.111.609.371.363.122.697.557


Her bir oyuncuya tam bir renk gelme ihtimali: 2.235.197.406.895.366.368.301.559.999'a 1


Bir oyuncuya 37 onör puanı gelmesi ihtimali: (4 As, 4 papaz, 4 kız, ve 1 vale) = 158.753.389.899'a 1


Yarborough gelme ihtimali 1.827'ye 1


Briç oyununda dağıtıldığında 9'dan yüksek hiçbir kart içermeyen ele denir.


Adını 2. Yarborough kontu Lord Yarborough'dan almıştır. Böyle bir elin gelmesi ihtimali 1.827'ye 1'dir ve Lord Yarborough böyle bir el gelene 1000£ vermeyi taahhüt etmiştir - her başaramadıklarında kendisine 1£ vermeleri şartıyla.


Önemli Turnuvalar


Aşağıdaki turnuvalar Briç oyuncuları için en prestijli müsabakalardandır.


Bermuda Bowl:
Ülkeler bazında dörtlü takımlar arası turnuvadır. Açık turnuvadır, yani kadın ve erkek oyunculara açıktır. Iki yılda bir oynanır. Bu turnuvada en çok başarı gösteren ülkeler ABD ve İtalya'dır.


Briç Olimpiyatları:
Bermuda Bowl gibi bu da iki yılda bir düzenlenir ve ülkeler arası takım müsabakaları şeklinde oynanır. Bermuda Bowl'dan farkı daha çok sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleşmesi ve ayrıca açik turnuvanın yanı sıra gençler, üniversiteler, bayanlar ve veteranlar gibi kategorileri de içermesidir. 2004 yılı Kasımı'nda İstanbul'da gerçekleştirilen son olimpiyatı açık kategoride İtalya kazanmıştır.


Venice Cup:
Bermuda Bowl'a çok benzer fakat sadece bayan oyunculara açıktır. Venice Cup'da en çok başarı kazanmış ülkeler ABD, Almanya, ve Fransa'dır.


Ünlü Briççiler


Aşağıdaki kişiler ya briç oyunundaki başarıları ya da diğer alandaki başarıları ve Briç'e olan merakları ile bilinen kişilerdir.


Türk Briççileri


Melih Özdil Türkiyenin ilk " Dünya Uluslararası Usta" ünvanını kazanmış briççisidir. Halen Amerikada eğitmenlik yapmaktadır


Nafiz Zorlu: Pek çok uluslararası turnuvada Türkiye'yi temsil etmiş İzmirli briççidir. Düzenli ortağı Salvador Assael'dir. Ayrıca Türkiye Briç Federasyonu başkanlığında da bulunmuştur.


Yalçın Atabey: Türkiye Briç Federasyonu Masterpoint (Ustalık Derecelendirme Puanlaması) sıralamasında bir ara 1.liğe kadar yükselmiştir. Topladığı puanlarla Türkiye'de ilk defa "ALTIN Büyük Usta" unvanını almıştır. Birçok uluslararası turnuvada ülkemizi hem milli takım bazında, hem de bireysel olarak temsil etmiştir.


Tezcan Şen:Briç milli takımı oyuncusudur.World Life Master ünvanlı iki briççimizden biridir.(diğeri Okay Gür) 2006 yılında ortağı Okay Gür ile birlikte İlk Türk Dünya Şampiyonları ünvanını almışlardır.  2009 yılında mixlerde eşi Emine Şen ile Avrupa Şampiyonu olmuştur.


Emine Şen:Bu yıl (2009) İtalya'nın San Remo kentinde yapılan 4. Avrupa Şampiyonası'nda mix lerde Tezcan Şen ile birlikte Avrupa Şampiyonu olmuştur.Avrupa Şampiyonu ünvanlı ilk ve tek bayan briççimizdir.


Okay Gür: Türkiye Briç Milli Takımı'nda oynamış bir briççidir. Ortağı Tezcan Şen ile 2006 Dünya IMP Çiftler Şampiyonluğunu kazanmıştır.


Serhan Antalyalı: Pek çok uluslararası turnuvada Türkiye'yi temsil etmiştir.Ayrıca halen Türkiye Briç Federasyonu başkanlığını yürütmektedir.


Coşkun Kesgin: Türk Bricinin ustalarındandır. Özellikle "sistem" çalışmaları ve uygulamaları ile yoğunlaşmıştır. Briç eğitimi, yaygınlaşması ve örgütlenmesi ile ilgilenir.


Mehmet Sakirler:2008 Pekin Zeka Olimpiyatlarinda altin madalya aldi


Yabancı Briççiler


Benito Garozzo , İtalya'nın yetiştirdiği muhteşem "BLUE TEAM " adlı takımın üyesi ve Dünya bricinin yaşayan iki efsanesinden biridir. (Diğeri Pietro Forquet ) 84 yaşında olmasına rağmen halen çeşitli turnuvalara kayılmakta ve başarılı olmaktadır. Dünya Briç tarihinde 13 Briç Olimpiyatı, sayısız Dünya , sayısız Avrupa şampiyonası kazanarak ulaşılması çok zor bir başarıyı , Takım Arlkadaşı, Briç Ortağı FORQUET (15 olimpiyat ,Sayısız Avrupa ) ile birlikte elinde bulundurmaktadır.


Giorgio Belladonna: 1960 ve 1970'li yıllarda neredeyse yenilgi yüzü görmeden hemen her önemli turnuvayı kazanan İtalyanların ünlü "Mavi Takım"'ının yıldız oyuncusudur.


Alfredo VersaceDünya Briç Federasyonu , başarı sıralamasında ,kazandığı ustalık puanları açısından 7nci sırada bulunan "World Grand Master" Dünya Büyük Usta payesine erişmiş halen İtalyan Milli takımının değişmez üyelerinden biri olup briç otoriteleri tarafından yaşamakta olan en yaratıcı hamleleri gerçekleştiren olağan üstü bir briççi olarak anılmaktadır .


Fulvio FANTONI Dünya Briç Federasyonu , başarı sıralamasında kazandığı ustalık puanları açısından yıllardır Birinci sırada bulunan "World Grand Master" Dünya Büyük Usta payesine erişmiş İtalyan briççidir.


Claudio NUNES Nunes de diğer takım arkadaşları gibi çok başarılı bir briççi olup kazandığı ustalık puanları açısından dünya klasmanında ikinci sırada yer almaktadır.


Giorgio DUBOINDünya Briç Federasyonu , başarı sıralamasında ,kazandığı ustalık puanları açısından üçüncü sırada bulunan "World Grand Master" Dünya Büyük Usta payesine erişmiş halen İtalyan Milli takımının değişmez üyelerinden biridir.


Dünya Klasmanında şu anda "Master point"Ustalık puanları tarafından ilk sıraları İtalyan oyuncular almaktadır. Bazı diğer usta briççi olarak Lorenzo LAURIA ( ITA),Norberto BOCCHI(ITA),Bobby WOLFF (U.S.A.) gibi oyuncuların listesini Dünya Briç Federasyonu listelerinden edinebilirsiniz .


Dwight D. Eisenhover: ABD eski başkanı (1953 - 1961). Politik açıdan gergin anlarda bile Beyaz Saray'da briç partileri düzenlemesiyle ünlüdür.


Bob Hamman: Amerika'dan çıkmış en ünlü briç takımı "Aces"in eski üyesi. Çok uzun bir süre boyunca Dünya Briç Federasyonu'nca bir numaralı briççi olarak anılmış, bu sıfatını 2004 senesi sonunda İtalyan briççi Alfredo Versace'ye bırakmıştır.


Zia Mahmoud: Pakistan'lı ünlü briççi. Son zamanlarda uluslararası turnuvalara İngiltere ve ABD adına katılmaktadır. Yaratıcı oyun tekniği ve renkli kişiliği sayesinde kendine dünyanın her köşesinden bir hayran kitlesi edinmiştir.


Jeff Meckstroth: Uzun zamandır dünyanın en güçlü ikilisi kabul edilen "Meckwell"in "Meck"idir. Düzenli ortağı Eric Rodwell'dir.


Ömer Şerif: Ünlü Mısır'lı aktör ve amatör briççi. Çeşitli turnuvalarda aldığı başarılı sonuçların yanı sıra ünlü briççilerden oluşturup dünya turnesine çıkardığı "Ömer Şerif'in Briç Sirki" ile de briç dünyasında iz bırakmıştır.

Gönderen Zafer Ulusakarya zaman: 09:07 Hiç yorum yok: 

Ana Sayfa

Kaydol: Kayıtlar (Atom)

bottom of page